Контрол на достъпа

CH3CK: Вешето сигурно панаирно участие

Считано от 03.04.2022 г. отпадат изискванията за достъп до панаирния център в Кьолн, свързани с COVID-19. Въпреки това Koelnmesse силно препръчва участниците в събития на дружеството да притежават валиден Европейски Covid сертификат (EU Digital Covid Certificate – EU DCC), издаден със следните три статуси: “възстановен“, “ваксиниран“ или “тестван“. Носенето на предпазни маски също е препоръчително. За граждани на държави извън ЕС, които нямат достъп до цитирания сертификат са в сила следните изключения: Кликнете за повече информация

Това е начинът, по-който ние може да подсигурим Вашето възможно най-сигурно участие в събитията от календара на Koelnmesse.

Напомняме, че считано от 01.06.2022 г. за да пътувате до Германия вече не се изисква притежание на валиден европейски Covid сертификат (EU Digital Covid Certificate – EU DCC).

Молим да имате предвид, че поради динамичното развитие на пандемичната обстановка може да има краткосрочни промени в регулациите по-горе.

 

Статус „възстановен“

Статус „възстановен“

За лица със статус „възстановен“ се смятат такива, при които инфекцията с Covid-19 се е случила най-малко 29 дни, но неповече от 90 дни преди посещението в панаирния център. След 90-тия ден статусът „възстановен“ изтича. От този момент нататък Вие трябва да сте ваксинирани или отрицателно тествани за Covid-19, за да получите достъп до залите на панаира. Молим да имате предвид разликата между тази регулация, съпоставена със същата в България, където статусът „възстановен“ е валиден 6 месеца.

В случай че Вашата инфекция датира от преди повече от 90 дни е достатъчна само една доза ваксина, за да се считате за напълно ваксинирани в Германия.

За да получите достъп до панаирния център Вие трябва да притежавате Европейски електронен Covid сертификат (EU Digital Covid Certificate – EU DCC), доказващ Вашия статус. За граждани на държави извън ЕС, които нямат достъп до цитирания сертификат са в сила следните изключения: Кликнете за повече информация

Статус „ваксиниран“

Статус "ваксиниран"

За статус „ваксиниран“ трябва да е на лице пълна ваксинация с някоя от ваксините одобрени от Паул-Ерлих-Институт в Германия, която да е завършила преди поне 14 дни.

Разрешени са само ваксини, официално признати в ЕС. Европецкатакомисия за момента е одобрила препаратите на следните производители: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covovax and Janssen Pharmaceutica NV (Johnson and Johnson). Молим да имате предвид, че за пълна ваксинация в Германия с ваксината на Janssen са необходими две дози.

За да получите достъп до панаирния център Вие трябва да притежавате Европейски електронен Covid сертификат (EU Digital Covid Certificate – EU DCC), доказващ Вашия статус. За граждани на държави извън ЕС, които нямат достъп до цитирания сертификат са в сила следните изключения: Кликнете за повече информация

Европейският електронен Covid сертификат (EU Digital Covid Certificate – EU DCC) може да бъде интегриран към електронната Ви входна карта за всяко наше събитие.

Статус „тестван“

Статус "тестван"

За статус „тестван“ се изисква доказателство за негативен резултат от официално лабораторно изследване за Covid-19. Признават се както антигенни, така и PCR тестове.

Моля да имате предвид, че вашите резултати не трябва да са по-стари от 24 часа за антигенните и 48 часа за PCR изследванията. В случай че желаете да посетите панаирния център в повече от един ден, вероятно ще се наложи и да направите допълнителни тестове.

Тук ще намерите информация за местоположението на всички официални лаборатории в Германия: https://map.schnelltestportal.de/ За да откриете тези в близост до панаира, може да въведете пощенски код 50679.

За повечето наши изложения се организират тестови лаборатории и в панаирния център. Молим да се информирате за съответното местоположение и работно време от страниците на конкретните събития.

За да получите достъп до панаирния център Вие трябва да притежавате Европейски електронен Covid сертификат (EU Digital Covid Certificate – EU DCC), доказващ Вашия статус. За граждани на държави извън ЕС, които нямат достъп до цитирания сертификат са в сила следните изключения: Кликнете за повече информация

Важно!

Актуална информация относно условията за достъп на чуждестранни граждани до Германия и изложенията, провеждани на теритоеията на федералната република може да намерите тук >>